4 nieuwe insectenhotels Insecten en bodemdieren

4 nieuwe insectenhotels

Sint-Oedenrode 20 januari 2022

In het kader van Nederland ZOEMT zijn door de weidevogelwerkgroep op een viertal lokaties in Sint-Oedenrode prachtige insectenhotels gebouwd. Op de locaties zijn wilde bijen en insecten aanwezig en door het bouwen van de hotels kan deze populatie zich versterken en uitbreiden. Hierbij hoort naast een bijenhotel, bijenrand en zandbak uiteraard ook het onderhoud. 

Zandbak: onder het insectenhotel is voor solitaire bijen die in de grond nestelen een ophoging van zand in de vorm van een zandbak gemaakt met een mengsel van leemhoudend zand en rivierzand.

Bijenhotel: vulling van de modules is divers en bestaat o.a. uit:

  • Dwars op de draad geboord Europees hardhout (eik, esdoorn, es en beuk)
  • Stengels van holle bamboe, riet, braam, enz.
  • Houtstapels, merg houdende takken (vlier, vlinderstruik, braam, framboos)
  • Oude dakpannen met leem, lemen wand
  • Zachte poreuze steen met geboorde gaatjes

Hieronder een korte omschrijving met foto van de vier lokaties, onder elke locatie is een pdf met een uitgebreider verslag te vinden.

Lokatie 1, Hoeve Strobol, Sint-Oedenrode. We kwamen in een gesprek achter dat dit een insectenhotel al jaren een wens was van het en willen hem daar bij helpen. Het museum is een Stichting met vrijwilligers die zich inzetten voor behoud van cultureel erfgoed en jaarlijks themadagen organiseert voor een bezoek in deze schitterende Brabantse omgeving. Natuur en milieu krijgt de aandacht waarbij het plaatsen van een insectenhotel hier zeker tot zijn recht komt. Schoolklassen en ouderen en bezoekers met beperkingen zijn in het museum en zijn omgeving bijzonder welkom. 

insectenhotel 1Insectenhotel_1

Lokatie 2, Rodeshoeve, Sint-Oedenrode. Het insectenhotel werd geplaatst op het erf achter het hek langs de openbare weg Sloef, met de mogelijkheid het insectenhotel vanaf de openbare weg direct toegankelijk te maken voor passanten. Het perceel op het erf van ca. 1000m2 is wordt opnieuw ingezaaid waarvan een gedeelte met een meerjarig bloemrijk (bijen) mengsel Fam. van Acht (klasse boeren) ontvangt jaarlijks tientallen schoolklassen uit het basisonderwijs voor een educatief bezoek.

insectenhotel 2Insectenhotel 2

Lokatie 3, Rooise Heide, Sint-Oedenrode. Het insectenhotel werd geplaatst direct achter de sloot op een perceel dat is ingezaaid op een perceel met een bloemrijk mengsel. Het insectenhotel is vanaf de openbare weg goed te zien en toegankelijk voor passanten.

insectenhotel 3Insectenhotel 3

Lokatie 4, Damianenweg, Sint-Oedenrode. Het insectenhotel werd geplaatst langs de wandelpad over het perceel van Miss Hyacinth waar veel bezoekers komen. In het talud van de oeverzwaluwwand die bestaat uit leemhoudend zand werd een open plek gemaakt voor de grondbijen. Het talud bestaat uit leemhoudend zand en achterliggende perceel van ca. 2,5 Ha is ingezaaid als voedselakker en bijenrand.

Insectenhotel 4Insectenhotel 4

Ontdek meer over

Deel deze pagina