Natuurgidsen

De NatuurGidsen van IVN-Rooi;

Als je een natuurwandeling meemaakt, vogels gaat kijken of paddestoelen gaat zoeken, is de kans groot dat je begeleid wordt door een IVN-natuurgids. Het zijn leden die speciaal zijn opgeleid om mensen te begeleiden bij allerlei activiteiten die al of niet in IVN-verband worden georganiseerd. De opleiding is pittig en duurt bijna twee jaar. De gidsen ronden hun opleiding af met een project waarvoor ze verantwoordelijk zijn tot en met de oplevering. Voorbeelden van de Rooise gidsen zijn het Natuurpad Diependaal, dat in 2006 werd voltooid en de bouw van een uitkijktoren in de Dommelbeemden die in de loop van 2007 werd afgerond. De natuurgidsen worden worden ook gevraagd door familiegezelschappen, personeelsverenigingen, buurtverenigingen en dergelijke. Iedereen kan een beroep op ze doen. Daarvoor vragen ze een bescheiden financiële tegemoetkoming ter ondersteuning van IVN-Rooi. Momenteel worden de gidsen speciaal bijgeschoold voor Het Groene Woud om bezoekers alles te kunnen vertellen over het gebied (zie kader). Onze natuurgidsen De groep natuurgidsen bestaat momenteel uit 15 personen.

Data Natuurgidsenoverleg >>