Steenuilen

Deze werkgroep werkt samen met de natuurwerkgroep van de Heemkunde Kring Sint- Oedenrode en heeft het noord- oostelijk gebied onder beheer. De werkgroep bestaat uit Henk Steenbakkers, Theo Gottenbos, Wim de Vrij en Gerrit Tuinstra.

Jaarlijks bezoeken we de adressen twee keer. In het voorjaar voor nestcontrole en in de zomermaanden voor het eventueel herstellen en schoonmaken van de kasten. In totaal worden door het IVN 45 locaties gecontroleerd. Hier hangen 41 nestkasten en zijn er 4 vrije broedgevallen. In geheel Sint- Oedenrode hangen ongeveer 70 kasten, waarvan er 27 bezet zijn door de steenuil. Alle overige kasten zijn meestal bewoond door spreeuwen 70% en soms door een kauw. Alle broedgegevens worden doorgegeven aan het Brabants Landschap, waar alle gegevens voor de gehele provincie worden verzameld. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de steenuil in Noord-Brabant.

Weet jij in Sint- Oedenrode steenuilen te wonen, geef dit dan aan ons door.

Dit kan bij Henk Steenbakkers 0413-473694 of 0636202032, of bij
Theo Gottenbos 0413-490530 of 06-44042047

Broedresultaten

Gerapporteerd wordt aan Het Brabants Landschap die ook de nieuwe kasten en verder materiaal verstrekt.  Zij bieden ons het jaarverslag  ` Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil ` in Noord Brabant  aan en verder staan wij in nauw contact met  steenuilenoverleg Nederland `STONE` en Vogelbescherming Nederland.

In onderstaande verslag gemaakt door Theo kunt u meer informatie over de Steenuil vinden

de_steenuil_werkgroep.pdf