Contact

Het IVN is het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Overal in het land bestaan lokale IVN-afdelingen die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging.

De vereniging organiseert activiteiten die schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is het stimuleren van plezier, verwondering en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in de breedste zin van het woord.

Contact Sint-Oedenrode

Secretariaat
IVN Sint-Oedenrode
Dreesstraat 12, 5491 CH Sint-Oedenrode
T 0413-479531 / M 06-30 08 86 81
website www.ivnrooi.nl
e-mail ivnrooi@gmail.com