ANBI

Naam:                                           IVN Rooi

RSIN/fiscaal nummer ANBI:     804100548

Doelstelling:

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.

Beloningsbeleid:

Alle activiteiten van bestuur en gidsen zijn op vrijwillige basis, zonder financiële beloning.

Activiteiten:                            

IVN Rooi organiseert: wandelingen, lezingen en filmavonden. Er zijn verschillende werkgroepen actief:  o.a. amfibieën, weidvogels en vleermuizen.