Weidevogels

Werkgroep Weidevogels IVN Sint-Oedenrode

WVG Rooi NB29 is met circa 30 vrijwilligers een zelfstandige werkgroep binnen IVN Rooi.
Vrijwilligers van deze groep worden begeleid en ondersteund door IVN Sint-Oedenrode, Brabants Landschap en Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad.

Door samenvoeging van de Gemeente Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot gemeente Meierijstad in 2017 werd in overleg besloten tot een samenwerking met de 4 weidevogelgroepen die in Meierijstad actief zijn: Schijndel, Jekschot, Boerdonk en WVG Rooi.

Deze plannen werden op 13 december 2017 op het Gemeentehuis van Meierijstad gepresenteerd. Op 7 maart 2018 werd de Stichting Weidevogelbescherming Meierijstad opgericht. Met deze stichting is de afspraak dat de 4 weidegroepen hun eigen identiteit blijven behouden.

Samenwerking met boeren en loonwerkers

Onze vrijwilligers zijn hoofdzakelijk actief in de Schijndelse Heide, Veerse Heide, Sonse Heide en langs de Oostelijke Randweg achter de Knoptoren.
We werken samen met 40 agrarische bedrijven en loonwerkers samen.
Met boeren en loonwerkers proberen we weidevogels en akkervogels te beschermen door deze op te sporen, maatregelen te nemen en daarmee te bereiken dat nesten worden gespaard tijdens en door werkzaamheden op het land. Het contact met de boeren en onderlinge samenwerking met de vrijwilligers is heel belangrijk.
Vanaf begin maart tot begin juni zetten we ons in voor de kievit, grutto, wulp en scholekster. Ook kleinere soorten zoals de veldleeuwerik, geelgors, roodborsttapuit, gele en witte kwikstaart, patrijs, kwartel etc. hebben onze aandacht.

Weidevogels

Met een goeie kijker kun je de weidvogels van heel dichtbij bekijken.

Werkwijze

We volgen het broedproces, leggen de resultaten vast en geven deze door aan Brabants Landschap. Er is veel te zien en te beleven in ons mooie buitengebied.

In groepjes van 5 tot 8 personen gaan we meestal op pad:

Iedereen die een keertje mee wil lopen met een van de groepen en ook wil genieten van de prachtige weidevogels kan contact opnemen via e-mail: ivnrooi@gmail.com of met de coördinatoren:

Meer informatie

Onze jaarverslagen van de afgelopen jaren zijn op deze site in te zien en geven nadere informatie over alle activiteiten. De jaarverslagen van voorgaande jaren staan onder aan deze pagina.

Interesse om weidevogels te beschermen?

Heb je interesse om je steentje bij te dragen aan de bescherming van weidevogels? Wij nodigen je van harte uit contact met ons op te nemen om voor het seizoen 2019 als vrijwilliger deel te nemen binnen onze actieve groep vrijwilligers.
In februari 2019 is de startavond voor het nieuwe seizoen. Dat is een mooie gelegenheid om met onze vrijwilligersgroep kennis te maken!

WVG Rooi NB29 Jaarverslag 2023

WVG Rooi NB29-Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

jaarverslag 2017

jaarverslag_wvg_2016.pdf

jaarverslag_wvg_2015.pdf