Weidevogels

Foto: Pascal Hendriks

Ieder voorjaar strijkt een groot aantal weidevogels neer op het boerenland van de gemeente Raalte. Soorten als kievit, scholekster, grutto, wulp en tureluur moeten er nestelen, broeden en hun jongen groot brengen.

Het voorjaar is echter ook de tijd dat er op het land allerlei handelingen plaatsvinden als slepen, maaien, ploegen of inzaaien.

Dit is ook de tijd dat het vee de weide ingaat. Om te zorgen dat zoveel mogelijk eieren uitkomen en kuikens kunnen uitvliegen zijn veel boeren en vrijwilligers bezig met weidevogelbescherming. Nesten worden gezocht en gemarkeerd. Bij de landbewerking ziet de boer hierdoor het nest en kan hij dit ontzien. Bij loslopend vee wordt een ijzeren nestbeschermer over het nest geplaatst, zodat het vee het nest niet kan vertrappen.

Als we de verhalen horen van boeren over vroeger is het aantal weidevogels schrikbarend teruggelopen. Vooral de grutto heeft het moeilijk.

Naast beperkte overheidssteun is de inzet van boeren en vrijwilligers hard nodig om de weidevogels op het agrarisch grasland in de gemeente Raalte te behouden.

Foto: Pascal Hendriks

Bij onze weidevogelwerkgroep zijn een kleine 30 leden actief met het beschermen van weidevogels. In samenwerking met de boeren worden legsels van o.a. kievit, grutto, scholekster, tureluur en wulp beschermd.

Niet alleen het uitkomen van de nesten staat bij ons in een hoog vaandel, maar ook het vliegvlug worden van de jongen is een taak van onze vrijwilligers.
Op dit moment zijn er in de gemeente Raalte nog vele witte gebieden waar de inzet van vrijwilligers noodzakelijk is.