Gierzwaluwen

Foto: Pascal Hendriks

 

De werkgroep inventariseert de aantallen en broedplaatsen van gierzwaluwen in het dorp Raalte en beijvert zich voor behoud van voldoende nestgelegenheid.

gierzwaluw

De werkgroep wil de bijzondere gierzwaluw te promoten, onder meer door gerichte publicaties en voorlichting aan het publiek en specifiek ook aan de bewoners van de panden waar gierzwaluwen broeden. Jaarlijks stuurt de coördinator een overzicht van de resultaten van het broedseizoen aan de Gierzwaluwen Stichting Nederland.

Gierzwaluwen verblijven vanaf ca. 1 mei tot half augustus in ons land.

Tijdens het ongeveer 100 dagen verblijf in ons land, broeden zij en brengen ze hun jongen groot, alvorens ze weer vertrekken naar Afrika, waar ze 8 tot 9 maanden rondom de evenaar en zuidelijk daarvan meetrekken met tropische regenbuien om zodoende aan voldoende insecten te kunnen komen.

Gierzwaluwen nestelen in kleine holtes in gevels van huizen en onder pannen en derg. Zij veroorzaken nagenoeg geen overlast, integendeel mensen raken gehecht aan gierzwaluwen die als zomerkoninkjes worden verwelkomd en met hun acrobatische vliegkunst menigeen versteld doen staan.

Gierzwaluwen blijven, behalve tijdens de broedperiode, voortdurend in de lucht, zij verschalken ontzagwekkende hoeveelheden insecten die ze al vliegend vangen.

Informatie:

Hugo Sterkman
famsterkman@ziggo.nl