Voorlichting – Excursies

Zeer regelmatig worden er excursies georganiseerd onder deskundige leiding.

De gidsen geven in de natuur uitleg over verschillende thema’s. In de meeste gevallen kunnen ook niet leden, die belangstelling hebben voor de natuur, aan de excursies deelnemen.

Daarnaast worden er regelmatig (dia)lezingen gehouden of (korte) cursussen gegeven met uiteenlopende onderwerpen over wat men in de natuur kan aantreffen.

Zo is begin van dit jaar de cursus Zangvogels georganiseerd. De belangstelling hiervoor was zo groot, dat er voor het komende jaar een aantal nieuwe gepland is.

Informatie:

ivnraalte@gmail.com