Watervogels

Foto: Pascal Hendriks

Watervogeltellingen

Nederland geniet internationale faam vanwege de grote aantallen watervogels die er verblijven. De vele wetlands, de gunstige ligging op de verschillende trekroutes, en de milde winters maken ons land tot een ideale verblijfplaats voor watervogels. Van soorten als Lepelaar, Smient, Kleine Rietgans en Brandgans zit soms zelfs meer dan driekwart van de totale populatie in ons land.

Watervogeltellingen zijn dan ook belangrijk om een vinger aan de pols te houden bij de aantalsontwikkelingen van watervogels, zowel voor heel Nederland als op de schaal van afzonderlijke gebieden, waaronder bijvoorbeeld het Natura2000 netwerk van EU-vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden. Bovendien signaleren veranderingen in watervogelaantallen vaak goed de veranderingen in de ecologische toestand van de wetlands.

Watervogeltelling IVN Raalte.

Gebieden:

Het tellen bestaat uit:

Foto: Pascal Hendriks

Natuurbeleving.

Door het maandelijks tellen van de watervogels ontstaat ook het beleven van de natuur door de seizoenen heen. Verder worden we regelmatig verrast met vogelsoorten die we ter plaatse niet eerder hadden gezien. Ook al tellen we al jaren, we zijn nog lang niet uit gekeken.
Om nog maar te zwijgen over de verwonderring dat vogels na vele duizenden kilometers vliegen het volgende jaar weer op dezelfde plaats zitten.

Bij elk bezoek is het weer spannend wat er weer gezien wordt. Hieronder een aantal bijzondere en/of leuke waarnemingen.

3 jaar op rij terugkerende scholekster op de slaapplaats aan de Hogebroeksweg die in Engeland was geringd.

Een zwarte ooievaar die meer dan 3 maanden rond de zandwinplassen heeft vertoeft en die te benaderen was op minder dan 20 meter.

2 kraanvogels die de hele zomer van 2009 rond de plassen verbleven.

2 maal een Eidereend die enkele dagen aanwezig was op de plas.

Informatie:

Hein Kogelman:
T. 0572-354750
heinkogelman@hotmail.com