NGO: Natuur Gidsen Opleiding

Januari 2022 starten we weer met een NGO (Natuur Gidsen Opleiding). 

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in de natuur. Lezen erover in de krant, zien het op het nieuws, kijken naar natuurfilms of volgen via camera’s het nestgedrag van allerlei vogels.

Voor die geïnteresseerden is de NGO. De cursus duurt 1½ jaar, waarbij je 2 wekelijks een dinsdagavond met aansluitend een zaterdagochtend allerlei natuurzaken behandelt en onderzoekt?

Tijdens de cursus krijgen de gidsen in opleiding uitleg over de flora en fauna van ons gebied. Ook milieutechnische aspecten en cultuurhistorische ontwikkelingen komen aan de orde. Daarnaast is het enthousiast overbrengen van de opgedane kennis onderdeel van de opleiding.

Natuurgids worden vraagt veel waarnemen zoals kijken, luisteren, ruiken en voelen. Werken met hoofd, hart en handen hoort daar bij. De opgedane informatie wordt thuis uitgewerkt en later gezamenlijk besproken. Ontdekken hoe de samenhang in de natuur tot stand komt en dat alles afhankelijk is van elkaar, is misschien wel het mooiste van de Natuur Gidsen Opleiding.

Om deel te kunnen nemen worden er geen specifieke vaardigheden gevraagd. Het is juist de bedoeling van deze IVN cursus om te werken aan biologische kennis, overbrengen van informatie en het omgaan met een groep.

De cursus start in januari 2022 en duurt tot juli 2023. De gemiddelde belasting is vier tot zes uur per week. Ongeveer 25 theorielessen en 25 praktijklessen. Verder zijn er nog een aantal opdrachten, zowel individueel als in groepsverband, gedurende de cursus.

En na 1½ jaar, een ervaring rijker, vele nieuwe vrienden erbij en heel , heel veel wijzer verwonder je je nog veel meer over alles om je heen. Zie je verbanden en neem je heel anders – lees: veel nauwkeuriger – waar en wil je, van al het geleerde, dat ook nog graag doorgeven aan anderen.

Het is een veelzijdige, intensieve cursus voor een ieder die als Natuurgids aan de slag wil. Na het afronden van de cursus hopen wij natuurlijk dat uw groene hart nog groener geworden is en dat u actief wordt bij een van de IVN werkgroepen. Er is plaats voor een 30-tal gidsen in opleiding.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via e-mail:
ivn-oostachterhoek@kpnmail.nl