NGO: Natuur Gidsen Opleiding

We zijn in januari 2022 weer met een NGO van start gegaan, onze 6e alweer. Hiervoor aanmelden is niet meer mogelijk.

Wanneer alles volgens planning blijft lopen starten we januari 2025 weer met de volgende NGO (Natuur Gidsen Opleiding). Het verloop van de Corona pandemie is daarin leidend. 

De cursus is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de prachtige natuur van de Oost-Achterhoek en daar als IVN-Natuurgids aan de slag willen gaan.

Tijdens de cursus krijgen de gidsen in opleiding uitleg over de flora en fauna van ons gebied. Ook milieutechnische aspecten en cultuurhistorische ontwikkelingen komen aan de orde. Daarnaast is het enthousiast overbrengen van de opgedane kennis onderdeel van de opleiding.

Natuurgids worden vraagt veel waarnemen zoals kijken, luisteren, ruiken en voelen. Werken met hoofd, hart en handen hoort daar bij. De opgedane informatie wordt thuis uitgewerkt en later gezamenlijk besproken. Ontdekken hoe de samenhang in de natuur tot stand komt en dat alles afhankelijk is van elkaar, is misschien wel het mooiste van de Natuur Gidsen Opleiding.

Om deel te kunnen nemen worden er geen specifieke vaardigheden gevraagd. Het is juist de bedoeling van deze IVN cursus om te werken aan biologische kennis, overbrengen van informatie en het omgaan met een groep.

Wanneer de Corona pandemie het toelaat starten we in januari 2022 en duurt de cursus tot juli 2023. De gemiddelde belasting is vier tot zes uur per week: 25 theorielessen om de andere week op dinsdagavond in de Kruidentuin in Eibergen en 25 praktijklessen ook om de andere week in de natuur (dit in dezelfde week als de theorie les) op de zaterdagochtend. Verder zijn er nog een aantal opdrachten, zowel individueel als in groepsverband, gedurende de cursus.

Het is een veelzijdige, intensieve cursus voor een ieder die als Natuurgids aan de slag wil. Na het afronden van de cursus hopen wij natuurlijk dat uw groene hart nog groener geworden is en dat u actief wordt bij een van de IVN werkgroepen. Er is plaats voor een 26-tal gidsen in opleiding.

Geïnteresseerden kunnen alvast een mail sturen naar secretaris@ivn-oostachterhoek.nl en worden dan over het wel of niet doorgaan van de cursus op de hoogte gehouden. Aanmelden is uiteraard vrijblijvend, het verplicht u tot niets.