Gentiaan

In het afdelingsblad De Gentiaan is te lezen wat er allemaal speelt in de afdeling Oost-Achterhoek van het IVN. Het blad verschijnt 4 maal per jaar en wordt gemaakt door de leden van de werkgroep Gentiaan. Ieder nummer staat vol wetenswaardigheden uit de natuur, in de ruimste zin van het woord. Voor dit alles zorgen onder meer de vaste medewerkers, die rubrieken verzorgen over een dier, een plant, het weer en de natuur, een thema-avond, een natuurmoment en nog veel meer.

De redactie bestaat uit: Marco Boekelder en Frans Bomer (coördinator).

Vaste medewerkers zjn: Els van Dijk, Iet Hensbroek, Auke Hoekstra en Kees de Rooij.

Mevr. Kleine Punte coördineert de distributie en de Gentiaan wordt bezorgd door Truida Hooisma, Frans Bomer, Gertrude Bomer, John Hollink, Tonny Klein Breteler, Ben ter Braak, Henriëtte ter Braak, Jetty Rodenburg, Monique Molendijk, Piet Schadee en Diny Schadee.

Kopij dient elk kwartaal binnen te zijn voor de 15e van de maand voor het verschijnen dus 15 december, 15 maart, 15 juli, 15 november.

Wijze van aanlevering: losse tekst en losse onbewerkte foto’s in hoge resolutie, per e-mail aan redactiegentiaan@gmail.com.

Lengte kopij: in verband met beperkte ruimte kopij bij voorkeur niet langer dan 500 woorden (langere artikelen kunnen als er gebrek aan ruimte is door de redactie worden ingekort).

Contactadres werkgroep Gentiaan: redactiegentiaan@gmail.com