Oirschot
Beleid & Organisatie
vrijdag03jul2020

Nieuwe update ivm activiteiten

Corona: we gaan weer starten
Nu per 1 juli veel versoepelingen zijn doorgevoerd is het ook voor IVN Oirschot tijd om de activiteiten weer op te starten. Uiteraard dient daarbij rekening te worden gehouden met de landelijke regels. Met name de 1,5 meter regel is voor ons van belang. We gaan ervan uit dat iedereen hier dan ook rekening mee houdt, zowel voor jezelf als voor de ander.

Concreet betekent dit het volgende:

De werkgroepactiviteiten waren al per 1 juni weer gestart en kunnen blijven doorgaan.

Publieksactiviteiten (lezingen en wandelingen) zullen vanaf 1 september volgens programma doorgang vinden.

Cursussen kunnen vanaf 1 september weer georganiseerd worden.
De activiteiten voor de basiscursus natuur starten eind augustus weer.

Hierbij één aantekening m.b.t. lezingen. Deze worden zoals bekend gehouden in de zaal van museum De Vier Quartieren. We verwachten dat we plm. 30 mensen kwijt kunnen bij een lezing. Omdat we niet willen werken met een bewerkelijk inschrijfsysteem houdt dit in dat we het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’ hanteren. Zijn we vol dan bestaat de kans dat we bezoekers aan de deur moeten teleurstellen.

 We wensen iedereen weer veel plezier bij alle activiteiten!