ANBI

IVN is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doet u een donatie aan IVN of bent u lid, dan kunt u dat bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Naam: IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Oirschot

RSIN: 8164.95.464

Contact: info@ivn-oirschot.nl

IVN Oirschot, Het Bovenwiel 2, 5688 SE  Oirschot

Doelstelling: De vereniging stelt zich, binnen haar werkgebied, ten doel om:

Voor het bestuur zie deze pagina.

Jaarlijks publiceert IVN Oirschot een jaarverslag en een financiële verantwoording, welke besproken worden op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.