Statuten en Huishoudelijk Reglement

Op de ledenvergadering van 14 maart 2022 zijn nieuwe Statuten en een nieuw huishoudelijk Reglement voor IVN Oirschot goedgekeurd. Met onze statuten volgen we de concept statuten zoals deze door de landelijke IVN zijn opgesteld.