Werkgroepen

Onze werkgroepen voeren zelfstandig hun activiteiten uit. Geregeld worden er door de werkgroepen ook publieke activiteiten georganiseerd.

Met regelmaat vindt er overleg plaats tussen het bestuur en de coördinatoren van de werkgroepen. We praten elkaar dan bij over lopende zaken en over de op handen zijnde activiteiten.

Onder het tabblad hierboven vindt u onze werkgroepen en kunt u zien wat hen bezighoudt.

Lijkt het u leuk om eens met een activiteit  mee te doen, schroom dan niet en neem contact op met de betreffende coördinator.