Planten en Flora

Planten en Flora

De Plantenwerkgroep houdt zich bezig met het inventariseren van de wilde flora in bermen, weilanden en bossen en natuurgebieden in de omgeving van Nijkerk.

Verder organiseert zij excursies voor de werkgroepleden en voor belangstellenden.

De Plantenwerkgroep is actief van april tot september, één keer in de twee weken, op de woensdagavond. Alle gegevens worden bijgehouden, verwerkt en opgestuurd naar Floron.

Planning voor 2020:

In verband met de coronacrisis geen wandelingen!

Na 1 september gaan er hopelijk weer een aantal wandelingen georganiseerd worden.

Wandeling Slichtenhorst PDF: Wandeling Slichtenhorst

Datum Locatie Tijd
 

 

 

   

 

   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

In een aantal gevallen vertrekken we gezamenlijk vanaf Station Nijkerk om 18:45 uur, anders gaan we op eigen gelegenheid naar de inventarisatieplek.

Wijzigingen ivm. weer en bloei zijn voorbehouden.

Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen via:
E-mail: plantenwerkgroep@ivn-nijkerk.nl