Vogels

Wintervogeltelling januari 2023, tevens midwintertelling 2023

Nieuwkoop 27 januari 2023

Beste waarnemers en belangstellenden,

Na een bar en boos telweekend van 14/15 jan. ben ik er eindelijk toe gekomen al jullie telgegevens in het grote spreadsheet te hijsen en jullie een mooi overzicht toe te sturen.
De meeste dagen was het heel veel regen en zondags was er eigenlijkjeen te sterke wind om redelijk te kunnen tellen, maar toch heeft iedereen het weer geflikt.
Vanwege de midwintertelling zijn er zelfs extra polders geteld.
Toon van Vliet heeft met zijn zus en René als  extra polder de Hoef- en Schoutenpolder geteld. George en Suzan hebben met veel plezier als extra polder De Noorse tuindersbuurtt geteld en Joop en Hans hebben
‘s-maandags vanuit een warme droge auto het gebied tussen De Meije, Hazekade, Molenweg , Zegveld, Milandweg en Oude Meije geteld. Daar hoopten zij zoals veelal Wilde Zwanen aan te treffen, maar die werden alleen
door Cocky en Ben tussen de Achttienkavels en Aarlanderveen gespot en door Suzan en George achter Zevenhoven.

Bijzondere waarnemingen waren de zomeryeling van Bart Pieters met Bart Veenboer in de Groene Jonker, twee Bruine Kiekendieven, 2 Vuurgoudhaantjes in De Haeck en 6 Kepen in De Meije.

WEB Wintervogeltelling 2022-23. IVN N’koop

Uit bijgesloten spreadsheet heb ik weer gehaald van welke soorten wij de meeste waarnemingen hadden en die lijst zit u hieronder:

Midden januari rondom vorig seizoen
Nieuwkoop was dat
1 Smient 11.760 11.483 op  1
2 Kolganzen 7.821 5.420 op  2
3 Kokmeeuw 3.763 1.552 op  8
4 Meerkoet 2.830 2.216 op  7
5 Grauwe Gans 2.696 2.704 op  3
6 Stormmeeuw 1.851 6.660 op  10
7 Wilde Eend 1.392 893 op  9
8 Spreeuw 1.222 2.255 op  4
Rietgans 10 2.233 op  5
Kievit 216 1.910 op  6

Dit keer hadden we in het totaal 36.428 waarnemingen tegenover vorig jaar 34.424
Ongetwijfeld hadden we onder wat betere weersomstandigheden meer vogels gespot, maar ik vind het al een prestatie, dat iedereen is gaan tellen.
Daarvoor mijn grote dank en ik hoop dat jullie genieten van de bijlage.

Verder op naar de febr. telling in het weekend van 18/19 febr. en

Met vriendelijk groet,

Joop

Ontdek meer over

Deel deze pagina