Vogels

Winterrvogeltelling februari 2023

Nieuwkoop 2 maart 2023

Beste waarnemers en belangstellenden,

Een record aantal waarnemingen met 45.836 vooral veroorzaakt door de vele Smienten, Kolganzen, Meeuwen en Spreeuwen.
Zie hiervoor onderstaand lijstje met die soorten, die het meest werden waargenomen:

vorig seizoen
op midden februari op was dat
1 Smient 11.618 1 12.443
2 Kolgans 8.057 5 3.160
3 Stormmeeuw 6.408 7 2.147
4 Kokmeeuw 5.914 8 1.362
5 Spreeuw 4.649 2 4.492
6 Grauwe Gans 2.061 3 3.387
7 Meerkoet 1.619 6 2.148
8 Wulp 902 10 640
9 Wilde Eend 880 9 1.233
10 Krakeend 631 400
Kievit 4 3.367

Verder het grote spreadsheet met alle waarnemingen, waarvan de Boomkruiper die Sylvia onder de schaduw van Pietje Potlood waarnam wel de meest bijzondere was.
Paul had gelukkig nog 3 Wilde Zwanen en Suzan en George scoorden 4 Rietganzen.
En wil je alle eendensoorten bijeen zien, dan is een bezoek aan De Groene Jonker de moeite waard.

WEB Wintervogeltelling 2022-23. IVN N’koop

Allen weer heel hartelijk dank en op naar onze laatste complete wintervogeltelling in het weekend van 18/19 maart a.s.

Met vriendelijk groet,

Joop

Ontdek meer over

Deel deze pagina