Zeggeblad

 

Wat is het Zeggeblad

Met de werkgroep van het Zeggeblad maken wij drie keer per jaar het tijdschrift van onze afdeling: Het Zeggeblad.

Het verschijnt in het voorjaar, in de zomer en in de herfst.

De inhoud bestaat uit informatie over activiteiten van onze afdeling en uit natuurbeleving in onze regio.

Door veel beeldmateriaal te gebruiken hopen we dat het blad prettig is om te lezen.

Ons doel is educatie en daarnaast het verstevigen van de relatie tussen de leden onderling en het vergroten van de betrokkenheid bij de afdeling en bij het IVN.

Wij vinden het belangrijk dat het blad vóór en dóór de leden wordt gemaakt. Daarom zijn we altijd blij met alle toegestuurde kopij en foto’s.

Ook nieuwe redactieleden zijn erg welkom, kijk voor vrijwilligers vacatures en meer informatie op onze vacaturepagina.

Selectie van eerdere edities

Het Zeggeblad 2023 juni

Zeggeblad 2023 maart

Zeggeblad 2014 Jubileumnummer

Ook het zeggeblad ontvangen?

Meld je dan aan via: Lidmaatschap

Redactie

De redactie bestaat uit :  Loes Truijens, Mary van der Plank en Mieke Kroondijk

Kopij voor en/of vragen over het Zeggeblad kunnen gestuurd worden naar :

zeggeblad@ivn-nijeo.nl

Afbeeldingen 

Gelieve afbeeldingen ( bij teksten of los) in een zo groot mogelijke resolutie aan te leveren.

Graag de afbeelding noemen naar het bijhorende tekstbestand of naar het onderwerp van de afbeelding.

In Word geplaatste afbeeldingen dienen ook apart als JPEG-bestand aangeleverd te worden.

Advertenties :

Zwart/wit advertenties zijn te plaatsen voor de volgende bedragen :

1/8 pagina e 7,- ; 1/4   e 14,- ; 1/2 25,-

Advertenties in kleur zijn te plaatsen voor de volgende bedragen :

1/8 pagina e 14,- ; 1/4   e 28,- ; 1/2 50,-