Vlinderidylles

Wat doet de werkgroep?

Deze werkgroep bestaat momenteel uit 7 leden, die van begin april tot eind september minimaal 1 maal per week in de weer zijn om de vlinders te tellen die zich in het deel van het Natuurkwartier ophouden, dat we de Vlinderidylle noemen.

De naam Idylle komt uit de koker van de Vlinderstichting, met wie we in 2015 begonnen zijn met de aanleg van dit deel van het Natuurkwartier. De bovenlaag van de bodem is verwijderd en er is een natuurlijk zaadmengsel gezaaid. Door op heel veel plekken in het land in allerlei vlinderidylles op een gestandaardiseerde manier vlinders te tellen, is het mogelijk de vlinderstand in Nederland te monitoren en ontstaat er een idee, of en waardoor vlinders vóór- of àchteruit gaan. Daarmee kunnen we de vlindersoorten optimaal beschermen en populaties bevorderen.

Naast de tellingen werken de leden van deze werkgroep samen met de Klusgroep aan het onderhoud van de vegetatie in de idylle. Het streven is een zo natuurlijk mogelijk plantenaanbod te hebben, maar ridderzuring en een teveel aan herfstaster zitten de variatie aan andere planten soms een beetje in de weg. Om diezelfde variatie hoog te houden worden er in samenwerking met de gemeente een paar keer per jaar steeds verschillende delen van de idylle gemaaid, zodat er altijd bloemen en plekken voor ei-afzet beschikbaar zijn. Dit gebeurt volgens een plan wat wij opstellen, en iemand van ons is als het even lukt ook bij het maaien aanwezig. Dit alles heeft geresulteerd in een bloemenrijk, maar natuurlijk ogend, stuk groen.

Naast de vlinders worden er door twee leden van de groep in het zomerhalfjaar ook de nectarplanten gemonitord.

Sint Jansvlinder

Wat maakt deze werkgroep zo leuk en interessant?

Lekker veel buiten en nuttig werk doen om vlinders en andere insecten te bevorderen. Tijdens de tellingen komen we vaak ook andere interessante dieren tegen. De Idylle is ook rijk aan allerlei bijen- en (zweef)vliegsoorten

Doet de werkgroep mee aan projecten?

Naast ons hoofddoel, het monitoren van de vlinders, zijn leden van de telgroep ook betrokken bij lezingen over vlinders en bijen en bij wandelingen voor publiek in de idylle. Het plan is om deze activiteiten de komende tijd uit te gaan breiden.

 

De activiteiten van de Vlinderwerkgroep kun je hier terug vinden: activiteiten vlinderwerkgroep

Vlinderidylle tellen
Vlinderidylle tellen

Contactpersoon buurttuin Geinsche Hof en vlinderidylle is Luc de Bruijn: l_de_bruijn@hotmail.com