Onze afdeling

 

ANBI status

ANBI IVN is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doe je een donatie aan IVN of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Lees meer over ANBI

Anbi algemene gegevens

Gedragscode

gedragscode_ivn_nieuwegein_sept_2015.pdf

Rol vertrouwenspersoon

Vertrouwensman:     Ton Ikink: vertrouwensman@ivn-nijeo.nl

Vertrouwensvrouw : Everdien Smeenk: vertrouwensvrouw@ivn-nijeo.nl

Jaarplannen en verslagen

Documenten 2023

Agenda ALV 14 maart 2023

Jaarplan 2023

Inspiratiesessie januari 2023

Documenten 2022

Verslag algemene ledenvergadering 2022

Jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2022

Jaaroverzicht KNIJ 2022

 

Statuten

akte van statutenwijziging afdeling IVN Nieuwegein-IJsselstein en omstreken

Beleidsplan privacy (AVG)

Beleidsplan privacy