Onze afdeling

 

ANBI status

ANBI IVN is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doe je een donatie aan IVN of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. Lees meer over ANBI

Anbi algemene gegevens

Gedragscode

gedragscode_ivn_nieuwegein_sept_2015.pdf

Rol vertrouwenspersoon

Vertrouwensman:     Ton Ikink: vertrouwensman@ivn-nijeo.nl

Vertrouwensvrouw : Everdien Smeenk: vertrouwensvrouw@ivn-nijeo.nl

Jaarplannen en verslagen

Documenten 2022

Agenda ALV 16 maart 2022

Jaarplan 2022

Documenten 2021

Verslag IVN ALV 18-3-2021

Jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2021

KNIJ Jaaroverzicht 2021

Statuten

akte van statutenwijziging afdeling IVN Nieuwegein-IJsselstein en omstreken

Beleidsplan privacy (AVG)

Beleidsplan privacy