Ervaring: Lezing over de wolf in Nederland

Nieuwegein-IJsselstein e.o. 15 mei 2023

Auteur: Willem (donateur IVN)

Tweeëntwintig november heb ik een zeer interessante lezing bezocht in het MEC over de wolf in Nederland.

We werden meegenomen in een boeiend betoog, rijkelijk doorspekt met mooie plaatjes en filmpjes, door Leo Linnartz, werkzaam voor ARK-natuurontwikkeling.  Als expert op het gebied van migratie van dieren is hij nauw betrokken bij de introductie van de wolf in Nederland. Alle aspecten over de wolf kwamen aan bod, waarbij Leo de feiten duidelijk en overzichtelijk, maar ook op een boeiende en ontspannen manier, op een rijtje zette. Zo begon hij met uit te leggen, hoe in miljoenen jaren grote groepen dieren, door grote gebieden van Europa trokken. De veranderingen die hier het gevolg van waren hadden grote invloed op de diverse dierpopulaties en landschappen.

Daarna liet Leo ons zien, wat de typische uiterlijke kenmerken van de wolf zijn en hoe die redelijk gemakkelijk is te onderscheiden van de hond. Ook het gedrag van de wolf kwam uitgebreid aan de orde. Leo vertelde ook hoe om te gaan met de wolf in ons eigen Nederland en wat de plek en de rol van de wolf is. Hij ging hierin mogelijke problemen die er kunnen ontstaan, zoals het overbrengen van hondsdolheid, niet uit de weg. Hij gaf aan dat de risico’s minimaal zijn. Hij liet juist zien, hoe de wolf een positieve bijdrage levert aan goed natuurbeheer en zelfs ook, indirect, aan de mineralenhuishouding in natuurgebieden.

Hij maakte ons duidelijk, dat mits de juiste maatregelen genomen worden ter bescherming van vee (en dat is volgens hem goed mogelijk) de wolf een onmisbaar onderdeel van onze natuur vormt.

Na het beantwoorden van een aantal vragen kon onze voorzitter Leo bedanken en ging iedereen naar huis met de nodige feiten, die ons helpen bij het vormen van een oordeel over de plaats van de wolf in Nederland. Het was dan ook een heel geslaagde avond.

 

Deel deze pagina