De Snep

De Snep is net als de Moost gelegen langs de Noordervaart, iets verder richting Beringe. Ook de Snep is een oud peelrestant. Het is een zeer voedselarm ven dat als enige is overgebleven van de vele vennen die oorspronkelijk op de Egchelse Hei lagen. Door de kwel uit de Noordervaart blijft het ven zwak gebufferd. Daarom verzuurd het ven niet en blijft het aantrekkelijk voor veel soorten libellen.

Rond het ven bestaat de begroeiïng uit planten van een soortenrijke natte heide. In het ven zelf vind je nog planten die een zeer voedselarm biotoop nodig hebben.

Het gebied is erg kwetsbaar en daarom niet vrij toegankelijk.