Waterbloem

De is een natuurgebied op de grens tussen Meijel en Heibloem. Het ligt net op de Peelrandbreuk. Dit is de reden dat het een vrij nat bosgebied is. Nog recent was het gebied nog hoofdzakelijk naaldbos. De laatste jaren is het gebied flink veranderd. Er zijn enkele open percelen in het gebied gekomen. Deze ontwikkelen zich als droge en/of natte heide. Het aandeel naaldbos is verkleind en wordt omgevormd naar gemengd bos of loofbos. De eerst smalle bospaden zijn breed gemaakt, zodat er een mooie mantel en zoom aan het bos kan komen. Hierdoor is het gebied veel rijker geworden aan insecten. Een van de soorten waarvoor deze maatregelen genomen zijn, is het Bont dikkopje.

Behalve maatregelen om het gebied meer open te maken zijn er ook maatregelen genomen om het gebied te vernatten. Mogelijk kan het gebied dan weer zijn naam waarmaken. Met de Waterbloem is mogelijk de Waterviolier bedoeld, die er nu nog op plaatsen voorkomt.

In het gebied blijken enkele minder gewone zweefvliegen, zoals bijvoorbeeld de Gele reus, voor te komen die horen bij natte loofbossen. Dit is waarschijnlijk mede te danken aan het gevoerde beheer.