Groote Peel

De Groote Peel is een hoogveenrestant op de grens van Limburg en Noord Brabant, en is een van de Nederlandse Nationale Parken.

In het gebied wordt er gewerkt aan de regeneratie van hoogveen. Hoogveen is in het zuiden van Nederland zeldzaam. In de Groote Peel leven diverse aan het zure en voedselarme biotopen gebonden dieren en planten. Er is in 2019 een LIFE+ project uitgevoerd om de waterhuishouding van het gebied te verbeteren en de kansen voor hoogveenvorming te verhogen.

Het hoogveen in de Groote Peel is ontstaan op een minder goed afwaterend hoog gedeelte van het landschap. Twee landschapseigenschappen waren hierbij een belangrijk, namelijk een waterscheiding en de Peelrandbreuk. Dit zijn allebei hoogten in het landschap, en liggen ook nog haaks op elkaar.

In stagnerend water is hier na de laatste ijstijd de hoogveengroei begonnen. Tot de jaren zestig van de vorige eeuw is er turf gestoken en is een groot gedeelte van het oorspronkelijke hoogveenpakket afgegraven. Door vernatting van de hoogveenrestanten wordt nu getracht om de hoogveengroei weer op gang te brengen. Doel is de oorspronkelijke flora en fauna van het hoogveen te behouden of zelfs te laten groeien.

In de Groote Peel leven libellen die gebonden zijn aan het voedselarme en zure water zoals; Koraaljuffer, Noordse witsnuitlibel, Zwarte heidelibel en Viervlek. Ook leven er dagvlinders die minder gewoon zijn, zoals Bont dikkopje en Spiegeldikkopje. Enkele bijzondere sprinkhanen in het gebied zijn Veenmol en de Zompsprinkhaan.