Groote Peel

De Groote Peel is een hoogveenrestant op de grens van Limburg en Noord Brabant. De Groote Peel is een van de Nederlandse Nationale Parken.

Er wordt gewerkt aan de regeneratie van hoogveen, dat in Zuid-Nederland zeldzaam is geworden. In het gebied leven diverse aan het zure en voedselarme gebied gebonden dieren en planten. Momenteel loopt er een LIFE+ project om de waterhuishouding van het gebied te verbeteren en de kansen voor hoogveenvorming te verhogen.

De Groote Peel is ontstaan op een minder goed afwaterend hoog gedeelte van het landschap, bijna tegen de waterscheiding aan. In stagnerend water is hier na de laatste ijstijd de hoogveengroei begonnen. Tot de jaren zestig van de vorige eeuw is er turf gestoken en is er een groot gedeelte van het oorspronkelijke hoogveenpakket weer verdwenen. Door vernatting wordt nu getracht om de hoogveengroei weer op gang te brengen en de flora en fauna van het hoogveen te behouden of zelfs te laten groeien.

In de Groote Peel leven libellen die gebonden zijn aan het voedselarme en zure water zoals; Koraaljuffer, Noordse witsnuitlibel, Zwarte heidelibel en Viervlek. Ook van de dagvlinders leven er enkele minder gewone soorten als Bont dikkopje en Spiegeldikkopje. Bij de sprinkhanen zijn er bijvoorbeeld de Veenmol en de Zompsprinkhaan.