Moost

De Moost is een peelrestant dat langs de Noordervaart ligt op de grens van de gemeente Leudal en de gemeente Nederweert. soms wordt het gebied ingedeeld in de Kleine Moost en de Groote Moost. De Kleine Moost wordt ook wel Haelens water genoemd, omdat dit gebied vroeger werd gebruikt door de inwoners van haelen voor het steken van Turf. En wanneer de turf weg was, bleef er meestal water over.

De Kleine Moost is nadat de turf weg gehaald is, ontwatert door een sloot door te trekken naar de Roggelse Beek. Later is het gebied op de hogere delen met naaldbossen beplant. In de lagere delen is ook getracht de grond te bebossen, maar vanwege de natte situatie is dit nooit goed gelukt. Momenteel wordt het gebied weer vernat. En ontstaat er weer op meer plaatsen een broekachtige situatie. De ontwateringssloot van het Platveld een gedeelte van Meijel dat naar het zuiden toe afwatert, die het gebied doorsneed en ook ontwaterde, is uit het gebied gehaald. De Kleine Moost is vrij toegankelijk.

De Groote Moost is niet vrij toegankelijk en kan alleen van de omgeving ingezien worden. In het gebied ligt nog een ven dat ternauwernood aan de ontginning ontsnapt is. De sloot die dit gebied volledig zou kunnen ontwateren ligt al door het gebied. Circa 10 jaar geleden is dit verland ven voor de helft opgeschoond en is nu weer open water. De andere helft van het ven is nog steeds verland en voor een groot gedeelte wilgenstruweel. Direct langs de Noordervaart zijn nog enkele heideterreintjes overgebleven. Door kalkrijke kwel vanuit de Noordervaart zijn deze heideveldjes niet verzuurd, en heeft de oude flora van de natte heide zich kunnen handhaven. Langs de Noordervaart liggen ook nog enkele poelen die ook vanwege de kalkrijke kwel uit de Noordervaart niet verzuren. Dit levert voor een groot aantal soorten libellen een klein maar fijn voortplantingswater op.