Molentje

Het Limburgs en Brabants Molentje waren voor de tweede wereldoorlog nog veengebieden waar turf gestoken werd. Nadat grotendeels uitgeveend zijn is er over het restveen een laag zand aangebracht en is de grond geschikt gemaakt voor landbouw- en weidegrond. Momenteel wordt het grootste deel van het gebied weer beheerd als natuur. In het Limburgs Molentje is de bouwvoor grotendeels afgegraven. Hier is een voedselarm gebied ontstaan met een groot ven en enkele poelen. In het gebied kan droge en natte heide ontstaan als de boomopslag in de perken wordt gehouden. Het beheer is in handen van Staatsbosbeheer. Het gebied is alleen toegankelijk op wegen die door het gebied lopen.

MoeraswolfsklauwHet gebied ligt tegen het Brabants Molentje, een oud weidegebied op ontveende grond. De meeste percelen in dit gebied worden momenteel beheerd als bloemenrijke weide of worden verschraald door begrazen. Beide gebieden liggen langs het Kanaal van Deurne.

Het gebied is rijk aan vogels en libellen.