Werkgroep Groenplatform Peel

In de gemeente Peel en Maas heeft IVN Meijel een plaats in het Groenplatform.

Voor de acties die voortkomen uit het Groenplatform is een jaarlijks budget van de gemeente beschikbaar. De zaken waar dit budget aan wordt besteed, worden gezamenlijk bepaald in het Groenplatform. Het eindbesluit wordt genomen door de wethouder, ondersteund door een ambtenaar met portefuille groen. De bijdragen aan de projecten bedraagt normaal maximaal 66% van het bedrag van het project.