Natuurcursussen bij IVN Laarbeek

Laarbeek 23 februari 2023

De cursuswerkgroep van IVN Laarbeek is volop bezig met de voorbereidingen van twee cursussen. Daarom organiseert zij twee voorlichtingsavonden. Op woensdag 1 maart is er een informatiebijeenkomst voor de tweede cursus Natuurouder en op woensdag 15 maart volgt de introductieavond voor de basiscursus Flora.

Cursus Natuurouder

Samen met de leerkrachten van de basisschool laat de natuurouder kinderen buiten kennis maken met de natuur. Dat kan op een groen schoolplein, of met een buitenlesdag in de directe omgeving of in de prachtige natuurtuin bij IVN-gebouw De Bimd. De natuurouder helpt de school met de organisatie en de praktische uitvoering. Zo leren we kinderen zich te verwonderen over het mooie van de natuur.

De cursus bestaat uit 5 lessen: 3 theorielessen op woensdagavond in het IVN-gebouw en 2 praktijklessen op zaterdagochtenden. De aanstaande natuurouder leert diverse werkvormen en omgangsvormen te gebruiken en doet basiskennis op van natuur en milieu. Deelnemers ontvangen een cursusboek, een loepje, een spiegeltje en enkele zoekkaarten. En natuurlijk koffie of thee!

Ben je lid van IVN of word je lid, dan is deze cursus gratis! Niet-leden betalen slechts € 25,-.

De cursus is in de maanden maart, april en mei. De juiste data hoor je op de voorlichtingsavond op woensdag 1 maart van 19.30 tot 21.00 uur in IVN-gebouw De Bimd, Beekseweg 3, 5735 CB Aarle-Rixtel.

 

Basiscursus Flora

Deze plantencursus wordt gegeven in samenwerking met Floron, de stichting die het onderzoek coördineert naar het voorkomen van wilde plantensoorten. Er zijn 14 online-lessen, 2 theorielessen bij IVN Laarbeek, 2 excursies en een evaluatieavond. Je leert allerlei aspecten van wilde planten, zoals families en hun kenmerken, determineren, ecologie en bescherming. De cursus loopt van april tot september. Na afloop ontvang je een certificaat van Floron. Maximum aantal leden is 10.

Ben je of word je IVN-lid dan betaal je € 25,- , niet-leden € 50,-

De introductieavond is op woensdag 15 maart om 20.00 uur in IVN-gebouw De Bimd, Beekseweg 3, 5735 CB Aarle-Rixtel.

 

Aanmelden voor deze cursussen via cursuswerkgroep@ivnlaarbeek.nl

Voor de informatieavonden is aanmelden prettig, maar gewoon binnenlopen mag ook.

Deel deze pagina