Over IVN Nieuwkoop

Het IVN is het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Het landelijke IVN is de koepelorganisatie voor lokale IVN afdelingen. Het IVN Nieuwkoop is aangesloten bij het landelijke IVN.

IVN Nieuwkoop is een club van enthousiaste mensen. IVN'ers willen de rijkdommen van de natuur en het landschap ontdekken, verrassingen van alle levensvormen uit onze eigen omgeving ervaren en dit graag uitdragen aan anderen. De natuur is een graadmeter voor de kwaliteit van onze leefomgeving, ons milieu. Verarming van de natuur betekent een verarming van ons welzijn. Dit denkbeeld maakt IVN’ers extra gemotiveerd. Daarnaast is het IVN een organisatie die mensen op lokaal niveau probeert bij de natuur te betrekken.

De thuisbasis van het IVN is De Stal. De Stal is gelegen in en aan een tweetal gebieden die door het IVN worden beheerd. De Stal is gelegen aan de Kennedylaan 33a 2421 EM in Nieuwkoop.  

De Stal is een gebouwtje zoals dat vroeger in het plassengebied gestaan zou kunnen hebben. Het gebouw is door de vrijwilligers van het IVN gebouwd met oude technieken.  Het gebouw wordt gebruikt voor vergaderingen, voor de opslag van gereedschappen en om tijdens de rustpauzes iets te eten of drinken en gezellig met elkaar te praten.

De gebieden die worden beheerd zijn een heemtuin en een natuurspeelplaats. Ze zijn naast elkaar gelegen.

In de heemtuin worden een aantal landschapstypen zoals die vroeger in het gebied in stonden in stand gehouden, zoals een bloemrijkgrasland een akker, een bosrand met stinsenplanten een hoogstamboomgaard een bijenstal, een houtkade, een griend en een rietveld. In de heemtuin staan inheemse planten.

De natuurspeelplaats is een plaats waar kinderen weer kunnen beleven hoe het is om in de natuur te kunnen spelen. De natuurspeelplaats bestaat naast een aantal natuurlijke speelelementen uit een waterpartij met en een tweetal kleine eilandjes die men kan bereiken via boomstammen en stapstenen.  De groene omgeving wordt zoveel mogelijk bij-  en vlindervriendelijk ingericht.

Behalve een het beheren van een heemtuin en een natuurspeelplaats doet het IVN nog veel meer. Zo hebben ze een werkgroep landschapsbeheer, een vogelwerkgroep een vlinder- en libellenwerkgroep, natuurspeurders, een scholenwerkgroep, een werkgroep die zich met met de senioren bezighoud (Groen grijs en gelukkig) en een imker.

IVN Nieuwkoop is een actieve afdeling, die o.a. cursussen, lezingen en excursies organiseert.

Het IVN Nieuwkoop is van oudsher georiënteerd op de kernen Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat. Na de gemeentelijke herindeling in 2007 werkt het IVN Nieuwkoop voor alle kernen die zijn gelegen in de huidige gemeente Nieuwkoop.

Dit zijn: Korteraar, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden, Noordeinde, Papenveer, Ter Aar, Vrouwenakker, Woerdense Verlaat, Zevenhoven

IVN Nieuwkoop is een actieve vereniging. Heb jij zin om mee te doen? Wij bieden activiteiten aan voor alle leeftijden. Maar je kunt ook donateur worden of gewoon is een keer aan een activiteit meedoen zonder direct lid of donateur te worden.

Genieten van de Heemtuin en natuurspeelplaats dat kan iedere dag tussen zonsopgang en zonsondergang. De tuin en natuurspeelplaats zijn vrij toegankelijk en u kunt in alle seizoenen van de mooi opgebouwde heemtuin en natuurspeelplaats genieten. U kunt ook langskomen bij ons verenigingsgebouw de Stal.
Tijdens werkdagen of activiteiten is de Stal geopend en telefonisch bereikbaar: 0172-575240.
De Stal bevindt zich in de heemtuin, adres:
Kennedylaan 33a, 2421 EM Nieuwkoop. 

Wilt u meer weten over onze vereniging of de activiteiten die we organiseren?
U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met de coördinatoren van onze werkgroepen. Onder de menukeuze 
Werkgroepen van onze website vindt u de coördinatoren. Zij willen u graag informeren.

Natuurlijk kunt u ook bellen of mailen met ons bestuur:

Secretariaat IVN Nieuwkoop
Secretaris: Anneke Hudig
Telefoonnummer: 0172 795019 (tussen 19.00 - 21.00 uur)
E-mail: 
secretariaat@ivn-nieuwkoop.nl

Voorzitter: Jaap Verlare
Email: 
j.verlare@hetnet.nl

Penningmeester: Ruud Hartog
Telefoonnummer: 06 36133909
Email: 
penningmeester@ivn-nieuwkoop.nl

Bestuurslid: Harm Begeman
Telefoonnummer: 06 42966519
Email: 
harm.begeman2@gmail.com