Over IVN Nieuwkoop

Het IVN is het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Het landelijke IVN is de koepelorganisatie voor lokale IVN afdelingen. Het IVN Nieuwkoop is aangesloten bij het landelijke IVN.

Rijkdommen van de natuur

IVN Nieuwkoop is een club van enthousiaste mensen. IVN'ers willen de rijkdommen van de natuur en het landschap ontdekken, verrassingen van alle levensvormen uit onze eigen omgeving ervaren en dit graag uitdragen aan anderen. De natuur is een graadmeter voor de kwaliteit van onze leefomgeving, ons milieu. Verarming van de natuur betekent een verarming van ons welzijn. Dit denkbeeld maakt IVN’ers extra gemotiveerd. Daarnaast is het IVN een organisatie die mensen op lokaal niveau probeert bij de natuur te betrekken.

Heemtuin en Natuurspeelplaats

De gebieden die worden beheerd zijn een heemtuin en een natuurspeelplaats. Ze zijn naast elkaar gelegen. Hoewel veel mensen De Stal, de heemtuin en de natuurspeeltuin kennen, zijn er nog veel meer die nog nooit achter het toegangshek zijn geweest. In bijgaand filmpje willen we u een korte impressie van beide terreinen geven. Uiteraard laten we niet alles zien maar nodigen u nadrukkelijk uit beide terreinen te bezoeken en te genieten van de bijzondere elementen.

Accepteer cookies

Landschappen van vroeger

In de heemtuin worden een aantal landschapstypen zoals die vroeger in het gebied in stonden in stand gehouden, zoals een bloemrijkgrasland, een akker, een bosrand met stinsenplanten, een hoogstamboomgaard, een bijenstal, een houtkade, een griend en een rietveld. In de heemtuin staan inheemse planten.
De natuurspeelplaats is een plaats waar kinderen weer kunnen beleven hoe het is om in de natuur te kunnen spelen. De natuurspeelplaats bestaat naast een aantal natuurlijke speelelementen uit een waterpartij met en een tweetal kleine eilandjes. Die kan je bereiken via boomstammen en stapstenen. De groene omgeving wordt zoveel mogelijk bij- en vlindervriendelijk ingericht.

Genieten van de Heemtuin en natuurspeelplaats dat kan iedere dag tussen zonsopgang en zonsondergang. De tuin en natuurspeelplaats zijn vrij toegankelijk en u kunt in alle seizoenen van de mooi opgebouwde heemtuin en natuurspeelplaats genieten. 

De Stal is onze thuisbasis

De Stal is een gebouwtje zoals dat vroeger in het plassengebied gestaan zou kunnen hebben. Het gebouw is door de vrijwilligers van het IVN gebouwd met oude technieken. Het gebouw wordt gebruikt voor vergaderingen, voor de opslag van gereedschappen en om tijdens de rustpauzes iets te eten of drinken en gezellig met elkaar te praten.
Tijdens werkdagen of activiteiten is de Stal geopend en telefonisch bereikbaar: 0172-575240. Adres: 
Kennedylaan 33a, 2421EM in Nieuwkoop.

Werkgroepen

IVN Nieuwkoop is een actieve afdeling, die o.a. cursussen, lezingen en excursies organiseert. Naast het beheren van onze heemtuin en de natuurspeelplaats hebben we een werkgroep landschapsbeheer, een vogelwerkgroep, een vlinder- en libellenwerkgroep, natuurspeurders (8-12jr), een scholenwerkgroep, een werkgroep die zich met met de senioren bezighoud (Groen grijs en gelukkig) en een imker. 

Actieve vereniging

IVN Nieuwkoop is een gezellig vereniging met mensen die nuttig werk doen. Heb jij zin om mee te doen? Wij bieden activiteiten aan voor alle leeftijden. Maar je kunt ook donateur worden of gewoon is een keer aan een activiteit meedoen zonder direct lid of donateur te worden. Kijk gerust eens op bij onze vacatures. 

Wilt u meer weten over onze vereniging of de activiteiten die we organiseren? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met de coördinatoren van onze werkgroepen. Natuurlijk kunt u ook bellen of mailen met ons bestuur:

Secretariaat IVN Nieuwkoop
Secretaris: Anneke Hudig
Telefoonnummer: 0172 795019 (tussen 19.00 - 21.00 uur)
E-mail: 
secretariaat@ivn-nieuwkoop.nl

Voorzitter: Jaap Verlare
Email: 
j.verlare@hetnet.nl

Penningmeester: Ruud Hartog
Telefoonnummer: 06 36133909
Email: 
penningmeester@ivn-nieuwkoop.nl

Bestuurslid: Dick Kamberg
Telefoonnummer: 06 53161195
Email: dick.kamberg@outlook.com