IVN Nieuwkoop
Natuur in de Buurt
maandag04mrt2019

Heemtuinwerkdag zaterdag 16 maart

Heemtuinnieuws 16 maart 2019

Het was prachtig weer tijdens de werkdag in februari. We hebben hard gewerkt, maar ook genoten van het mooie weer en de eerste stinsebloemen.

De twee grootste klussen voor de dag waren het snoeien van een deel van het griend inclusief het aanvullen van lege plekken met nieuwe wilgenstekken  en het knotten van de knotwilgen langs het karrenspoor.

WilgenWilgen hebben veel zonlicht nodig om te kunnen groeien. In het griend staan de wilgen echter zo dicht bij elkaar dat er altijd wel een aantal sneuvelen door lichtgebrek. Wanneer een griendsoort wordt afgezet (gesnoeid) dan worden de afgestorven exemplaren vervangen door stekken van dezelfde soort. Op die manier houden we het sortiment van griendwilgen in stand. De overtollige takken werden, zoals altijd, op de takkenril verwerkt.

Voor de takken van de knotwilgen hadden we een andere bestemming. Van de dikkere takken werd het onderste stuk van ongeveer drie meter afgezaagd en naar de natuurspeelplaats gebracht. Daar is een plek ingericht waar de kinderen takken kunnen halen om zelf mee te gaan bouwen. Er ligt nu weer een flinke voorraad rechte takken. Waarvoor ze gebruikt gaan worden hangt af van de creativiteit van de kinderen. Afgelopen jaren is wel gebleken dat hutten en dammen favoriet zijn.

De dunnere takken zijn voor een deel gebruikt om de wilgenschermen naast het landhek en aan beide zijden van het klaphekje weer op hoogte te brengen. Voordat de natuurspeeltuin werd aangelegd, stond er aan de achterkant van de heemtuin een vlechtscherm. Dat was altijd lastig om aan te vullen omdat de onderste takken het eerste verteren en je alleen van bovenaf kunt aanvullen. 

De takkenschermen waarvoor we bij de aanleg van de natuurspeeltuin hebben gekozen, bestaan uit een dubbele rij palen met daartussen takken. Wanneer de onderste takken verteren dan zakt de hele takkenmassa vanzelf naar beneden. We kunnen dan gemakkelijk vanaf de bovenkant aanvullen.

Tussen een dubbele palenrij heb je wel veel meer takken nodig dan voor een vlechtscherm. Gelukkig leverde de knotwilgen ruim voldoende takken om de schermen tot bovenaan aan te vullen. Tegen het einde van de ochtend beseften we dat er wel erg veel takken van de knotwilgen af kwamen. We besloten om het zaagwerk aan de knotwilgen af te maken en een deel van het opruimwerk door te schuiven naar een volgende werkdag.

NL Doet nestkastenDe volgende werkdag is op
zaterdag 16 maart. Het wordt dan een bijzondere werkdag omdat hij samenvalt met de landelijke vrijwilligersdag NLdoet.
Naast het werken in de heemtuin worden er nestkastjes getimmerd en bloemen ingezaaid bij de natuurspeelplaats.
We beginnen om 9:00 uur met koffie in De Stal en we maken er een gezellige dag van.

Vanaf 1 april werken we weer iedere vrijdagavond vanaf 19:00 uur in de heemtuin.

Peter Pieterse