IVN Nieuwkoop
Vogels
zondag27dec2020

36.270 waarnemingen door de Vogelwerkgroep

's-Zaterdags hadden er een paar waarnemers duidelijk last van de forse mist.
Nu hebben we gezamenlijk 36.270 waarnemingen gedaan, maar ik vermoed dat we over de 40.000 waarnemingen waren gekomen, wanneer we geen mist hadden gehad.
Het was in elk geval duidelijk meer als vorig seizoen, want toen bleef de teller net boven de 25.000 staan.

Veel bijzondere waarnemingen waren er niet zoals je aan het aantal opmerkingen op het voorblad van ons spreadsheet kunt zien.
Wel forse aantallen Smienten en Ganzen en waar die zaten zie je op het verzamelblad van de dec. tellingen en de daarop volgende bladen van de afzonderlijke deelgebieden.

Meest voorkomend in onze deelgebieden waren dit keer:

 

 

 

 

 

vorig seizoen

op

midden december

op

was dat

 

 

1

Smient

9.096

 

1

6.286

 

 

2

Spreeuw

6.374

 

7

1.261

   

3

Kolgans

5.384

 

3

2.752

   

4

Grauwe Gans

5.248

 

2

2.790

   

5

Meerkoet

2.157

 

5

2.117

   

6

Stormmeeuw

1.470

 

4

2.320

   

7

Wilde Eend

1.453

 

9

885

   

8

Kokmeeuw

881

 

8

1.182

   

9

Wintertaling

436

 

6

1.848

   

10

Grote Canadees

432

 

 

165

   

 

Slobeend

151

 

10

2.384

   


Opvallend is vooral het veel grotere aantal Smienten, Spreeuwen en Ganzen.
Ook de Wintertaling was duidelijk aanwezig, hoewel lang geen 1848 als vorig seizoen.

Allen weer heel hartelijk dank voor jullie inzet en tot in het weekend van 16/17 jan. a.s. en dat is een speciaal telweekend van de wintervogeltelling. Heb je dan tijd en zin, dan stelt SOVON het op prijs wanneer je naast je vaste deelgebied wellicht ook nog een extra deelgebied wilt tellen.

Voor de komende slaaplaatsentelling van Grote Zilverreigers ga ik een voorstel doen en verder wens ik een ieder fijne feestdagen, goed uiteinde en een voorspoedig 2021.

Met vriendelijk groet,

       Joop