Werkgroepen

Het IVN Helden kent een aantal actieve werkgroepen.

Dit zijn groepen van enthousiaste natuurliefhebbers die regelmatig activiteiten organiseren met  doelstellingen als het verzamelen van informatie, natuurbeheer, het uitbreiden van kennis en het overdragen van kennis.

De werkgroepen dragen in hoge mate bij aan het op peil houden van het aantal actieve leden.

Verzamelde informatie wordt vaak ingezet voor het informeren van diverse instanties.