Waterbloem

Waterbloem is een ideaal wandelgebeid. 

Het is een aandenken aan de tijd dat de familie  Haffmans groot grondbezitter was, Waterbloem was in die tijd het jachtgebied van deze notaris familie.

Het gebied bevindt zich aan 2 zijden van de weg Helden-Heibloem. Het is eigendom van een uitvaartorganisatie en van Staatsbosbeheer. Deze laatste instantie heeft het gebied lange tijd in bezit gehad als productiebos. Dit is nog te zien aan de regelmatige indeling en de brede paden.

Links van de weg Helden-Heibloem bestaat het bos voornamelijk uit grove den. Dit is het hoogst gelegen gedeelte. De rechterkant van de weg is erg afwisselend beplant. Dit gebied is dan ook aantrekkelijker voor de wandelaar. Het is rijk aan vogels en planten. Er zijn diverse poelen aangelegd en de beek is in 2000 teruggebracht in zijn oorspronkelijke-,  meanderende vorm. In de winter is het gebied bijzonder interessant voor de mosliefhebber.

Het gebied is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.