Horsten

In Egchel is een Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) gepland. Grenzend aan dit gebied is een klein natuurgebiedje met ven ingericht. De locatie van het gebied is ongeveer op de hoek Melkweg, De Horsten. De ontwikkeling van het LOG stagneert. De omgeving van het ven daarentegen ontwikkelt zich voorspoedig. De wegberm van De Horsten wordt door onze werkgroep al jaren geïnventariseerd omdat die behoorde tot een experiment voor wegbermbeheer. De wegberm van deze zandweg huisvest een zeer grote diversiteit aan planten. Een deel daarvan heeft zich ook al verspreid op de locatie bij het ven. De ontwikkeling van het ven is goed te volgen omdat er niet is ingezaaid. Het Ven lijkt een goede toekomst tegemoet te gaan. Een wandeling over de Horsten met een blik op de wegberm en over het weids landschap is zeer de moeite waard.