Organisatie IVN Helden e.o.

IVN Helden is een vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid. Het beschikt over een verenigingsgebouw wat gelegen is aan de Kloosterstraat 12 te Helden. 

Het dagelijks bestuur is te bereiken 

IVN Helden heeft de volgende organisatie:

Verder zijn de volgende ondersteunende groepen actief:

IVN Helden neemt deel aan samenwerkingsverbanden, te weten:

  • Groen Platform (overleg met gemeente en groenorganisaties)
  • Natuur en Milieufederatie Limburg
  • Plattelands coorperatie o.a. Patrijzen project 
  • IKL
  • SBB