Natuuronderhoud

Wat doet de werkgroep Landschapsonderhoud?

Momenteel zijn we met 11 volwassenen en 2 kinderen die elke tweede zaterdag van de maand in de natuur onderhoud plegen.
We hebben drie gebieden waar we werken: de poelen van StaatsBosBeheer in het Kwisbeekdal, de weikes ook in het Kwisbeekdal en het natuurgebiedje Muskesven van een van de vrijwilligers. De weikes worden onderhouden om een kruidenrijk weidegebied te krijgen.
Bij de poelen worden de opstanden verwijderd om zoveel mogelijk licht in de poelen te laten schijnen waardoor het biotoop verbetert en is er een nieuwe kans voor de ontwikkeling van flora en fauna.
Bij het natuurgebiedje is het een combinatie van bovenstaande.
De volgende werkzaamheden worden gedaan:
De weikes:

  • De afrastering schoon houden van grassen
  • De sluisjes vrijhouden van begroeiing
  • De knotwilgen om de twee jaar knotten
  • Plaatselijk maaien met zeis,

Poelen:

  • Klein opschot en bomen verwijderen
  • Takken opslaan in rillen
  • Riet verwijderen

Activiteiten:
De eerste zaterdag in november wordt de nationale natuurwerkweg georganiseerd
De tweede zaterdag in Maart wordt samen met de jeugd bij de poelen gewerkt
De zaterdag in juni wordt er een excursie georganiseerd naar een ander natuurgebied en ervaringen met andere landschapsonderhoudgroepen uitgewisseld
Voor meer info kun je je opgeven bij een van de bestuursleden van IVN Helden of mail naar:natuuronderhoud@ivnhelden.nl