Jeugd & scholen werkgroep

Wie de liefde voor de natuur van jongs af aan heeft meegekregen, zal later als volwassene meer oog hebben voor alles wat in die natuur leeft en groeit. Natuurbeleving staat centraal en zorgt voor mooie momenten in het leven.

De jeugdwerkgroep is opgericht om de betrokkenheid van de jeugd bij de natuur en het milieu te vergroten. Dit door o.a. het leren gebruiken van alle zintuigen. Zodoende kan men enorm veel ontdekken. En dit ontdekken leidt steeds weer tot VERWONDERING. Met passie en liefde voor de natuur willen we bij de I.V.N. jeugdleden en andere kinderen , deze VERWONDERING stimuleren.

Kinderen moeten de kans krijgen om de natuur te leren ervaren en waarderen. Dit moet hen geleerd worden. Door kinderen op een speelse en tevens tastbare manier te informeren over de natuur en het milieu, willen we ze bewust maken van de samenhang van die natuur.
En dat het in stand houden van deze natuur en het milieu uiterst belangrijk is, mede voor hun eigen toekomst. Dit bewustwordingsproces willen wij als volwassenen graag helpen ontwikkelen.

De IVN Helden jeugd & scholen werkgroep geeft natuur educatie aan de eigen jeugdgroep, aan de scholen in Peel en Maas en organiseert op aanvraag natuurgerichte kinderfeestjes.

IVN Jeugdgroep

De contributie bedraagt € 15,00 p.p. per seizoen.
De jeugdactiviteiten vinden in principe plaats op elke 3de dinsdag van de maand van 15.30 – 17.00 uur.

Educatie op scholen binnen Peel en Maas.

Op aanvraag kunnen scholen natuurlessen krijgen op verschillende gebieden zoals, duurzaamheid, insecten, planten, voortplanting, dieren etc. Momenteel is IVN Helden al op scholen actief en doet mee in reguliere onderwijs, maar is ook actief bij de buitenschoolse opvang (BSO).

Kinderfeestjes

Op verzoek ondersteunt de werkgroep kinderfeestjes. Deze kunnen binnen (in het IVN gebouw) of buiten worden georganiseerd.

heb je belangstelling  voor een van deze activiteiten mail dan naar:jeugdwerkgroep@ivnhelden.nl.