Doneren en schenken

Draagt u de doelstellingen van IVN Helden e.o., zoals het verbeteren van natuureducatie met name voor jongeren en werken aan een duurzamere samenleving, een warm hart toe maar wilt u geen lid worden van de vereniging dan kunt u ook een donatie doen.

U kunt een bedrag over maken op bankrekening NL54 RABO 0141 9269 61 t.n.v. IVN Helden e.o. onder vermelding van “donatie”.

IVN Helden is een AMBI organisatie, wilt u schenken met gebruik maken van belastingaftrek, neem dan contact op met de penningmeester (penningmeester@ivnhelden.nl).