Werkgroep Routes

De opzet van de werkgroep is heel breed en sterk afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de leden.

Het gaat daarbij niet alleen om de route, maar ook om de (natuur en cultuur) informatie die langs de route is te zien. We willen wel dat de routes bijdragen aan het doel van IVN: Mensen betrekken bij natuur. Ze bevatten dus altijd een redelijke hoeveelheid natuurinformatie of prikkels om de natuur te beleven. Het is niet alleen een route die kan worden gelopen of gefietst.

De werkgroep houdt zich bezig met:

  • Bestaande routes checken en eventueel herzien.
  • Nieuwe routes ontwikkelen, daar waar gewenst wordt. Rekening houden met interessante plaatsen, doelgroep etcetera.
  • Nieuwe routes 'in opdracht' of bijvoorbeeld deel uitmakend van andere projecten. Bv Klompenpaden.
  • De werkgroep participeert in de ontwikkeling van de IVN Route app.