Cursusregels IVN Apeldoorn

Aanmeldingen
Alle aanmeldingen dienen individueel, d.i. per persoon via een afzonderljk webformulier ingezonden te worden. Voor de correcte administratieve afhandeling is dit noodzakelijk. Na de inzending ontvang je een automatisch aangemaakte kennisgeving van ontvangst.
N.B. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden de ingevulde persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor communicatiedoeleinden ten behoeve van deze cursus.

Kosten
De vermelde cursuskosten gelden voor niet-leden en zijn inclusief excursiekosten (indien van toepassing), cursusmateriaal en koffie/thee tijdens de lesavonden.
Voor alle cursussen is de volgende uniforme kortingsregeling van kracht: vrienden van IVN Apeldoorn en (overige) leden van IVN en KNNV afdelingen krijgen een korting van 10%, leden van IVN Apeldoorn een korting van 20% op de vermelde cursusprijs.

Aantallen deelnemers
Tenzij anders is vermeld, geldt dat cursussen doorgang hebben bij minimaal 10 deelnemers, terwijl het maximum aantal 20 bedraagt. 

Bevestiging doorgang cursus
Ruim vóór de geplande cursusaanvang wordt bij een voldoende aantal aanmeldingen een bevestiging gemaild dat de cursus plaats kan vinden. Is het minimum aantal aanmeldingen (nog) niet behaald dan volgt tijdig een nadere mededeling over het vervolg.

Betalingen
Voor de betaling van de cursuskosten ontvangen de belangstellenden direct na de bevestiging van doorgang vinden een afzonderlijke factuur, op naam en met de persoonlijke cursuskosten.
N.B. De ontvangst van de betaling geldt eerst als definitieve aanmelding!

Wachtlijst
Ontvangen aanmeldingen na het bereiken van het maximum aantal deelnemers worden in volgorde van ontvangst op een wachtlijst geplaatst. Alsnog vrijkomende plaatsen worden in diezelfde volgorde aangeboden.

Contact
Alle vragen over aanmeldingen of betalingen en over de cursusinhoud kun je richten aan het mailadres van het betreffende cursusteam of via telefonisch contact met de vermelde contactpersoon.