Planning activiteiten, voor leden en donateurs

Als lid van het IVN Amstelveen kan je meedoen met werkgroepactiviteiten. Wanneer die plaatsvinden vind je in onderstaand overzicht. Wil je meer weten over een werkgroep kijk dan op de pagina Werkgroepen  of neem contact op met een van de coördinatoren.

Werkgroep  Datum activiteit(en) 

Bomenwerkgroep
Coördinator:                  Jeanine Brederoo

Agenda Bomenwerkgroep volgt binnenkort.

De Groene Zegge
Coördinator:                  Hetty Kok

De aanleverdata voor kopij in 2022 zijn 10 februari, 10 mei, 10 augustus en 10 november. Wanneer de redactie bij elkaar komt wordt in onderling overleg bepaald.

Fotowerkgroep
Coördinator:                    Saskia Persoon

Programma tweede helft van 2022:

Nog niet bekend.
 

Insectenwerkgroep
Coördinator:                    Ton Zijp

Planning voor 2022 volgt later.
IVN Kraam
Coördinator:                      Bas ten Asbroek
Deze werkgroep kent geen jaarplanning.

Paddenstoelenwerkgroep
Coördinator:                   Henk Breij

 


 

Hou de website in de gaten

Plantenwerkgroep
Coördinator:                 Henk Glas
De plantenwerkgroep maakt aan het begin van elk jaar de jaarplannen bekend. De werkgroep komt dit jaar niet meer bij elkaar. Data voor 2022 volgen.
Vogelwerkgroep
Coördinator:           Marleen Andriessen

De werkgroep komt elke derde dinsdag van de maand om 19.30 uur bijeen in De Arc. Met uitzondering van juli en augustus. De zaterdag daarop gaan ze op excursie. Vertrek in de maanden februari t/m november 08.00 uur en in december en janauri om 08.30 uur.
Verzameld wordt op de carpoolstrook aan de burgemeester Broersweg. 

Vleermuizenwerkgroep i.o.
Coördinator:                     Jan de Jong

Deze werkgroep komt onregelmatig bij elkaar. Wil je weten wanneer, stuur dan een mailtje naar de coördinator.
Weidevogelbescherming
Coördinator:                   Aad van Paassen

Rond begin maart is er een startavond voor alle weidevogelbeschermers. Daarna begint het veldwerk tot half juni. De subgroepjes plannen zelf wanneer ze naar het land in gaan. Rond begin juli sluiten we het seizoen gezamenlijk af met een blik op de resultaten én een barbecue. Wil je ook actief worden, stuur dan een mailtje naar de coördinator.

Werkgroep rondleidingen
Coördinator:                  Desiree Kumar
De werkgroep komt één keer per jaar, in september, bij elkaar voor het maken van de planning voor het nieuwe jaar. Wanneer de rondleidingen zijn staat bij Activiteiten op deze website.
De zaterdag voor de echte rondleiding is er een vóórrondleiding. Deze start om 10.00 uur. Leden die geen gids zijn kunnen dan ook meelopen.
 
Coördinatoren overleg

Dit is het contact moment van het Bestuur met de coördinatoren van de werkgroepen. Het vindt plaats in De Arc.