IVN Amstelveen
Natuur in de Buurt
zaterdag01jan2022

Beheermonitoring Boerenlandnatuur Noord-Holland Zuid 2021

Door te klikken op onderstaande link download je de jaarrapportage 2021 Beheermonitoring Boerenlandnatuur voor de regio Noord-Holland Zuid.

De samenvatting begint met de positieve constatering dat het jaar 2021 voor weidevogels in Noord-Holland Zuid een goed jaar was in de meeste polders. Hoe kwam dat zo?  Lees daarover meer in het rapport.

Beheermonitoring Boerenlandnatuur Noord-Holland Zuid jaarrapportage 2021