IVN Amstelveen
Natuur in de Buurt
donderdag31mrt2022

Amstelland ontmoetingen: De Bovenkerkerpolder

Er is grote behoefte aan vergroening van stad en ommeland. Daarentegen is de druk om te verstedelijken groot, staat het landschap onder druk en is de toekomst van de landbouw onzeker. De Amstelscheg, de groene long van Amsterdam is hierbij cruciaal.

In het voorjaar van 2022 organiseert Stichting Beschermers Amstelland met de groene partners uit het gebied een serie Amstellandontmoetingen.      

De tweede ontmoeting is op 15 mei 2022. IVN Amstelveen organiseert een bijeenkomst met boeren, burgers en bestuurders over het verleden, heden en toekomst van de Bovenkerkerpolder in Amstelland.                                                                                

Het programma van de middag is als volgt:

14.00 – 14.05 uur:   Opening

14.05 – 14.20 uur:   Geschiedenis van de polder                                                                                          door Hans Noltes, auteur van de publicatie over de                                                Bovenkerkerpolder

14.25 – 14.40 uur:   Weidevogels in de polder                                                                                              door Aad van Paassen, coördinator IVN-werkgroep                                               Weidevogelbescherming

14.45 – 15.00 uur:   De schoonheid van de polder                                                                                     fotopresentatie door Elly Riemens-Kruyff

15.05 – 15.20 uur:   Boeren in de polder                                                                                                      door Cor Koster, boer in de Bovenkerkerpolder

15.25 – 15.40 uur:   De toekomst van de polder                                                                                          door Floor Gordon

15.45 – 15.55 uur:   Presentatie boek 250 jaar Bovenkerkerpolder                                                          door Rien Alink, voormalig wethouder van Amstelveen

15.55 – 17.00 uur:   Afsluiting en napraten onder genot van een drankje en                                         een hapje

De middag vindt plaats in dorpshuis de Nesse, Pastoor van Zantenlaan 33  1189 WD  Amstelveen (Nes aan de Amstel).

Aanmelden is verplicht, stuur een e-mail naar:       bovenkerkerpolder2022@gmail.com       
Toegang tot deze middag is gratis maar wel op volgorde van aanmelding (max. 80).                 
Een vrijwillige financiële bijdrage wordt op prijs gesteld.