2014 10 Knotten voor een mooi Amstelland, Aad van Paassen

Wie door Amstelland fietst, loopt of anderszins voortbeweegt, kan op veel plekken genieten van een mooi landschap. In Amstelland bestaat dat uit vergezichten over weidse polders met aan de rand fraaie boerenerven met knotbomenrijen, bosjes en boomgaarden. Vroeger hadden dergelijke landschapselementen een praktisch nut vanwege het brandhout voor de kachel, het fruit om te eten en als onderdelen voor gereedschap en afrastering. Maar tegenwoordig gaat dat allemaal anders en is het onderhoud van het landschap geen vanzelfsprekende zaak meer. Een inventarisatie van landschapselementen in Amstelland in 2006 leerde dan ook dat een derde van de aanwezige landschapselementen dringend onderhoud nodig had.

ivn Amstelveen Aad van PaassenHet beheer van landschapselementen is in handen van de eigenaren en grondgebruikers. Diegenen die het niet meer zelf zo gemakkelijk kunnen vanwege leeftijd en/of gezondheid krijgen daarbij hulp van vrijwilligers, in Amstelland verenigd in de knotgroep Uithoorn. Op zaterdag 1 november gaan de vrijwilligers van deze knotgroep in het kader van de landelijke Natuurwerkdag wilgen knotten op het erf van dhr. J. Renes aan de Holendrechterweg 39 te Ouderkerk aan de Amstel. Knotten is nodig omdat de bomen veel zware takken hebben. Wilgen lopen dan op den duur risico in te scheuren en om te vallen. Dat willen we niet want een knotwilg is niet alleen een mooie boom, maar vaak een broedplek voor een zeldzame vogel als de steenuil. De knotactie is een samenwerking van de knotgroep Uithoorn en IVN afdeling Amstelveen en wordt ondersteund door stichting Beschermers Amstelland en Landschap Noord Holland.

Wie mee wil doen, kan zich opgeven via de website van de Natuurwerkdag. De directe link naar de locatie is http://www.natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/holendrechterweg/1214

Aad van Paassen
Natuurgids IVN Amstelveen

Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.