Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Algemene Verordening Gegavensbescherming

Privacy Statement IVN Hoensbroek

Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer je lid of donateur wordt van IVN Hoensbroek worden jouw persoonsgegevens vastgelegd. IVN Hoensbroek gebruikt jouw gegevens voor de uitvoering van je aanvraag en om leden en donateurs te informeren over projecten en het werk van IVN Hoensbroek. Wij delen jouw gegevens niet met derden. Een uitzondering hierop zijn de leden en donateurs die via IVN Hoensbroek een abonnement op het tijdschrift de “Natuurgids” hebben. Hiervan worden ter verzending van het blad de naam en adresgegevens doorgegeven.

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor IVN Hoensbroek jouw gegevens verzamelt en verwerkt.

In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt IVN gegevens van jou:

• Wanneer je een IVN-lidmaatschap afsluit om je te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden.

• Om leden van haar (nieuwe) diensten en activiteiten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media.

Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt IVN Hoensbroek de volgende gegevens van haar leden: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, Tel.nr, Soort lidmaatschap, Ingangsdatum lidmaatschap, Einddatum lidmaatschap,

Gegevens wijzigen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kun je indienen per e-mail, voorzien van je naam en adres. Je e-mail kun je richten aan de ivnhoensbroek@gmail.com of schriftelijk door middel van een brief gericht aan ons adres (zie infoblad).

Abonneren en afmelden infoblad

Leden en donateurs ontvangen automatisch het infoblad van IVN Hoensbroek. Hiervoor gebruiken wij het e-mailadres of het huisadres (indien het lid geen e-mailadres heeft).

Wil je het infoblad niet meer ontvangen? Stuur dan een bericht van afmelding via e-mail of schriftelijk (zie hierboven).

Wijzigen van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door IVN Hoensbroek ten allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Documenten AVG:

AVG Privacy beleidsplan:

AVG Privacy beleidsplan – IVN Hoensbroek

AVG Procedure melden van datalekken:

AVG Procedure melden van datalekken – IVN Hoensbroek

AVG Verwerkingsregister:

AVG verwerkingenregister – IVN Hoensbroek