Werkgroep Natuurverkenning

 

De werkgroep natuurverkenning maakt deel uit van IVN afdeling Hoensbroek. De werkgroep organiseert wandelingen, excursies, fietstochten, diapresentaties en lezingen voor leden van het IVN, maar vooral ook voor niet-leden. Natuureducatie en natuurbeleving staan centraal tijdens deze activiteiten. Bij wandelingen en excursies gaat het niet om het afleggen van veel kilometers, maar om het genieten van de natuur en van het gezelschap van andere natuurvrienden. Iedere maand is er minstens één activiteit!

Natuurgidsen 

De werkgroep wordt gevormd door een groep natuurgidsen van IVN Hoensbroek. Deze mensen hebben zich ieder op haar of zijn terrein gespecialiseerd in een of meer onderwerpen uit de natuur. Samen zijn zij in staat om een breed scala aan natuurbeleving aan te bieden. Zij doen dit door zelf activiteiten te organiseren, maar werken ook graag mee aan activiteiten die door anderen worden aangevraagd. Nieuwe leden die belangstelling hebben voor deze werkgroep worden in de gelegenheid gesteld om intern een opleiding te volgen om zich zodoende ook te specialiseren in een stukje natuur.

Wandelingen

In de wintermaanden worden veelal middagwandelingen georganiseerd van 2 à 3 uur, terwijl het in de rest van het jaar meestal dagwandelingen zijn van zo’n 4 à 5 uur. De afstand die gelopen wordt is meestal niet langer dan 12 km. De start op ons vaste vertrekpunt, de parkeerplaats van kasteel Hoensbroek, is doorgaans om 13.00 uur, respectievelijk 10.00 uur. Uiteraard worden er tijdens de wandelingen pauzes ingelast. Wandelingen vinden plaats in Zuid- en Midden-Limburg maar enkele keren per jaar ook iets verder weg in Eifel, Ardennen of Noord-Limburg.

Excursies 

Excursies onderscheiden zich van wandelingen door een wat kortere afstand en grotere aandacht voor een bepaald thema zoals bijvoorbeeld vogels, vlinders of voorjaarsflora. Wij streven ernaar om bij onze wandelingen en excursies naast aandacht voor de natuur ook aandacht te besteden aan cultuur, historie en heemkunde.

Fietstochten 

Ieder jaar wordt er zeker ook één keer een fietstocht georganiseerd. Hierbij wordt een afstand van 40 à 45 km afgelegd, waarbij uiteraard ook weer geregeld gestopt wordt om de gidsen gelegenheid te geven voor enige uitleg. Een gezellige middagpauze wordt natuurlijk niet vergeten en vaak wordt tijdens de tocht ruimte gelaten voor een bezoek aan een mooie locatie .

Diapresentaties en lezingen

In de wintermaanden worden enkele diapresentaties of lezingen georganiseerd rond een natuurthema, natuurgebied, interessante vakantiebestemming en dergelijke.