Werkgroep Natuurbeheer

 

Met de werkgroep natuurbeheer aan de slag!

afd-hoensbroek Natuurbeheer 1

 

 

De werkgroep natuurbeheer van IVN Hoensbroek houdt zich bezig met de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen. Deze elementen, zoals knotbomen, houtwallen, poelen, graften, holle wegen en hoogstamboomgaarden, hebben een grote natuurwaarde. Voor planten en dieren vormen zij hun woonplaats, nestgelegenheid, schuilplaats, voedselgebied en migratieweg. Hierdoor behoort het Limburgse landschap tot het meest gevarieerde van Nederland.  De bedoeling van de werkgroep is om op een leuke wijze samen in de natuur te werken, zowel mannen als vrouwen. Naast de voordelen voor de natuur moet het ook ontspannend en gezellig zijn voor de deelnemers. Verder is het heel belangrijk dat naast het onderhoud ook de resultaten door de werkgroep gevolgd worden. Bijvoorbeeld het inventariseren bij poelen van de ontwikkeling van flora en fauna. Wat kan de werkgroep natuurbeheer van IVN Hoensbroek bijdragen aan het beheer van één of meerdere van voornoemde elementen?

Knotbomen

De knotboom is het resultaat van een bijzondere snoeiwijze, die het meest bekend is van de wilg. Ook andere soorten lenen zich voor deze beheervorm, zoals es, eik, haagbeuk, linde, populier, en kastanje. De knotbomen zijn een ideale voedingsbodem voor zaden van diverse planten, waaronder stinkende gouwe, braam, kruisbes, meidoorn, vlier en lijsterbes. In het vermolmde hout kunnen larven van vlinders en kevers zich ontwikkelen. Ook vormen de holtes een prima broed- en schuilplaats voor steenuiltjes, vleermuizen, muizen en marterachtigen. h2>Drinkpoelen  Voor veel diersoorten zijn poelen van levensbelang, bijvoorbeeld als voortplantingsplaats voor kikkers, padden en salamanders. Ook vormen zij het leefgebied van libellen, waterjuffers, watertorren, schaatsenrijders en dergelijke. Voor de echte natuurliefhebber moet het toch een geweldige ervaring zijn om na zo’n opknapbeurt de ontwikkeling van flora en fauna op de voet te volgen.

Hoogstambomen 

Het belang van de hoogstamboomgaard ligt niet meer zozeer op economisch, maar op biologisch, ecologisch en landschappelijk gebied. Veel planten en dieren vinden in de hoogstamboomgaard geschikte levenvoorwaarden die in het agrarische cultuurlandschap steeds zeldzamer worden. Het onderhoud bestaat uit planten snoeien, oogsten, etc. Afhankelijk van het aantal medewerkers van de werkgroep natuurbeheer, zou het goed mogelijk kunnen zijn om individuele hoogstambomen of een kleinere boomgaard te adopteren. Wat is er nog mooier dan fruit plukken van een boom die men zelf heeft helpen onderhouden?

Het eigen terrein van IVN Hoensbroek

De werkgroep natuurbeheer levert ook een bijdrage aan het onderhoud van het eigen terrein van IVN Hoensbroek en het realiseren van educatieve elementen, zoals het natuurleerpad voor kinderen van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Hoensbroek en omgeving. Dit gebeurt in overleg met de werkgroep jeugdeducatie.

En verder…

Naast de eerdergenoemde mogelijkheden van de werkgroep kan ook nog gedacht worden aan andere vormen van natuurbeheer. Zoals graften, houtwallen en holle wegen.

 

Door gebrek aan actieve vrijwilligers is de werkgroep enkel nog actief bij het onderhouden van het eigen natuurterrein.