Werkgroep Vogels

 

afd-hoensbroek Vogels 1

De werkgroep Vogels houdt zich bezig met uiteenlopende activiteiten rondom “Vogels in de natuur”. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die het leuk vinden om samen actief met vogels bezig te zijn. Hierbij kun je je kennis vergroten en daardoor krijg je nóg meer plezier in het observeren van vogels.

Voor wie?

Voor mensen die enthousiast zijn over vogels in de vrije natuur en die daadwerkelijk een bijdrage willen leveren aan bescherming, onderzoek tellingen controles en natuurverbetering.

Het doel is een betere vogelstand in Hoensbroek en omgeving. Als dit je aanspreekt ben je van harte welkom in onze werkgroep, ook al heb je weinig of geen ervaring.

Wat doen wij?

We hebben verschillende activiteiten:

•  Video- beamer- en diapresentaties die in de avonduren gepresenteerd worden door eigen werkgroepleden en gastsprekers.

•  Vogelexcursies in verschillende biotopen (leefomgevingen) zoals park, bos, heide en watergebieden, zodat we daar de vogels kunnen observeren in hun natuurlijke omgeving.

•  Vogeloriëntatiecursussen waarbij in binnen- en buitenlessen aandacht geschonken wordt aan vogels in het algemeen, maar ook hun anatomie, biotopen en gedrag.

•  Beheer en controle van de door ons  geplaatste nestkasten voor zangvogels, valken en uilen op diverse plaatsen in Hoensbroek.

•  Bekijken van biotopen in Hoensbroek voor het eventueel bijplaatsen van nestkasten voor torenvalken, steen- en kerkuilen.

•  Het in kaart brengen van de vogelpopulatie in Hoensbroek.

En verder…

Hebben wij nog enkele toekomstplannen zoals:

•  Vogelbiotopen onderzoeken om deze aan te passen en/of te verbeteren. Dit gaat in samenwerking met onze werkgroep Natuurbeheer, diverse organisaties voor natuurbescherming binnen onze gemeente en de gemeente Heerlen zelf.

afd-hoensbroek-vogels 2

 

Door gebrek aan gidsen en actieve leden is de werkgroep helaas niet meer actief.